Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Identification number: 1709
University e-mail: marek.zaboj [at] mendelu.cz
 

     
Lesson
     
     Publications
     
          Bodies
     
     

The following list contains all information available to the publication.

ZÁBOJ, M. Seminář merchandising. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. 55 p.

Original name:
Seminář merchandising
English name:
Written by (author): Ing. Marek Záboj, Ph.D.
Department:
Department of Marketing and Trade
Kind of publication: textbook
ISBN:
Publisher:
Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing: Brno
Issue and volume number:
Year of publication: 2018
Issue number:
Number of pages:
55
Dimension in AA:
Textbook type:
University textbook
Original language: Czech
Description in original language:
Cílem cvičení je po vysvětlení a vymezení pojmu merchandising poukázat na jeho jednotlivé typy jako je např. vizuální merchandising a interaktivní merchandising. Rovněž je aplikován smyslový a emoční marketing v rámci procesu merchandisingu. Studenti navrhnou metodický postup pro využití merchndisingu ve vybrané prodejní jednotce pro vybranou sortimentní kategorii a měli by tak získat a ověřit si znalosti v oblasti identifikace jednotlivých typů merchandisingu a jejich ohodnocení podle stanovených kritérií.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2018
 
Entry made by:
Last change:
01/11/2019 09:59 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1234
5
        
1
2
34
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
1
2
34
5
        
1
23
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -