Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identification number: 1707
University e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 

     Publications
     
     

The following list contains all information available to the publication.

PRESOVÁ, R. -- TVRDOŇ, O. Balená zelenina a ovoce představují nové trendy prodeje. Potravinářská revue: odborný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod. 2014. v. 2014, no. 1, p. 40--43. ISSN 1801-9102.

Original name:
Balená zelenina a ovoce představují nové trendy prodeje
English name:
Bottled fruits and vegetables are the new trends in sales
Written by (author):
Department: Department of Project Management
Kind of publication: article in a professional periodical
Periodical:
Potravinářská revue: odborný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod
Nature of article:
professional announcement
Volume no. (year):
2014
Periodical number within the volume:
1
Year of publication:
2014
Starting page:
40
Up to page:
43
Number of pages: 4
Sub-specification:
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Form of publication:
printed version
Original language:
Czech
Description in original language:
Čerstvá zelenina a ovoce je pro obchodníky značně náročný sortiment na udržení kvality po celou dobu prodeje. Kupující k nákupu nedostatečně motivuje zelenina připravená k prodeji volně nasypaná do regálů, nebo dokonce ponechána v přepravkách. Prodávající za situace, kdy nabídka převyšuje poptávku, by měli zájem, aby nabízený sortiment byl dostatečně široký, na vymezené prodejní ploše přehledně uspořádaný a kupující k nákupu vjemově pozitivně ovlivňoval. Mezi charakteristické znaky patří celkový vzhled, křehkost, zvláště u salátů, snadná dostupnost a alespoň základní informace o prodávaných druzích.
Description in English:
Fresh vegetables and fruits is very challenging business range to maintain quality throughout the sale. Buyer to purchase vegetables prepared insufficiently motivated to sell freely put into the shelves, or even left in crates. The seller in a situation where supply exceeds demand, would be interested in the offered range was wide enough to defined sales area orderly and buyers to purchase perceptually positively influenced. Characteristic features include the overall appearance of fragility, especially in salads, easy access and at least basic information about the types sold.
Description in Czech:
Key words:
czech: nebalená zelenina, prodejní jednotka, obal, ovoce
english: unit sales, fruit, unpackaged vegetables, package
Field of result:
AH
Year of submission:
2014
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by: Ing. Radmila Presová, Ph.D.
Last change:
09/12/2017 13:32 (Šárka Novotná)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
12
3
45
        
1
2
34
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -


Source specification:

Potravinářská revue: odborný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod. Praha: ISSN 1801-9102.

Original name: Potravinářská revue: odborný časopis pro výživu, výrobu potravin a obchod
Kind of publication: Periodikum
ISSN: 1801-9102
Country of publisher: Czech Republic
Place of publishing: Praha
Publisher:
AGRAL
URL: http://www.agral.cz/Publikacekestažení/tabid/730/language/cs-CZ/Default.aspx
Reviewed magazine: no
Original language:
Czech
Key words: czech: obchod, potravinářství, potravinářský průmysl, výživa, výroba potravin
Annual volumes:
VolumeAnnual volume
Location
-2004
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2004
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
-
2004Posklizňové technologie zahradních produktů
-
2005Informační centrum-čítárna časopisů
-2005Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
-
2005
Posklizňové technologie zahradních produktů
-
2006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2006Informační centrum-čítárna časopisů
-
2006
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
-2006Posklizňové technologie zahradních produktů
-
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2007Informační centrum-čítárna časopisů
-
2007
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
-
2007
Posklizňové technologie zahradních produktů
-
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2008
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
-2008Posklizňové technologie zahradních produktů
-2009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2009Informační centrum-čítárna časopisů
-2009
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
-
2009
Posklizňové technologie zahradních produktů
-
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-2010Informační centrum-čítárna časopisů
-2010
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
-
2010
Posklizňové technologie zahradních produktů
-
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2011
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
-2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
-
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
-
2012
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby

Sublibraries
Name
NumberInstitute
Librarian
PhoneE-mail
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ISI CUD+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
234/1
DFT FA
+420 545 133 194
kucerova@mendelu.cz
Posklizňové technologie zahradních produktů
555
+420 519 367 260
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
CL ISI CUD+420 519 367 395alena.galbava@mendelu.cz

Person responsible:
Last change:
10/14/2017 22:20 (Data import from library)

Evaluation of publication:

1
234
5
        
12345
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
45
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -