Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zahraniční obchod firmy Ekofiltr,s.r.o
Autor: Bc. Katarína Adamková
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Michal Koutník, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Zahraničný obchod firmy Ekofiltr, s.r.o.
Abstrakt:Adamková, K. Zahraničný obchod firmy Ekofiltr, s.r.o. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. V literárnej rešerši sú vysvetlené východiská k analýze firmy Ekofiltr, s.r.o. Prak-tická časť práce sa zaoberá analýzou zahraničného obchodu firmy Eko-filtr, s.r.o., podielu vývozu tržieb a výrobkov na celkových ukazovateľoch, ekono-mickou analýzou za roky 2015 až 2017, analýzou v rámci konkurenčného prostredia a analýzou pracovných síl firmy. Podľa zistených informácií je firme odporúčaná expanzia na slovinský trh.
Klíčová slova:náklady, Zahraničný obchod, export, SWOT analýza, ceny, horizontálna analýza, PESTE analýza, import, vzduchové filre, formy vstupu podnikov na zahraničný trh, vertikálna analýza, tržby

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..