Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Historicky významné kulturní památky pro cestovní ruch v městě Brně
Autor: Bc. Markéta Tulková
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Historicky významné kulturní památky pro cestovní ruch v městě Brně
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá přínosem architektonicky a historicky významných objektů v městě Brně pro cestovní ruch a obohacení vědomostí návštěvníků významných objektů brněnské architektury. Jedná se o objekty individuální rodinné výstavby meziválečného období, a to vily Tugendhat, Stiassni, Löw-Beer a Jurkovičovu vilu. Objekty jsou společně nazývány Brněnské vilové kvarteto. Úvodem je práce zaměřena na problematiku cestovního ruchu ve vztahu k destinaci. Dále tematizuje historii a obecná fakta o vybraných kulturních památkách a popisuje jejich dosavadní roli v kultuře města Brna. Z dat poskytnutých institucemi spravující kulturní památky, a to údajů o návštěvnosti a ekonomické stránce provozu, je provedeno ekonomické vyhodnocení provozu uvedených památek. Závěrem práce je návrh na společnou budoucí spolupráci kulturních památek.
Klíčová slova:Brněnské vilové kvarteto, vila Tugendhat, kulturní památka, město Brno, vila, Löw-Beer, Jurkovičova vila, vstupné, návštěvnost

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..