Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Obal jako způsob marketingové komunikace
Autor: Bc. Barbara Bielokostolská
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Jiří Erlebach
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Obal ako spôsob marketingovej komunikácie
Abstrakt:BIELOKOSTOLSKÁ, B. Obal ako spôsob marketingovej komunikácie. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2018. Bakalárska práca je zameraná hlavne na charakteristiku obalu ako nástroja marketingovej komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim. V teoretickej časti sú definované pojmy produktovej politiky, rozhodovanie o obale, definícia a funkcia obalu. Vo vlastnej práci je predstavený výrobca obalov a obalových materiálov z vlnitej lepenky Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a. s. Ďalej je vykonaný hĺbkový rozhovor s niektorými odberateľmi spoločnosti so zameraním hlavne na kartónové obaly tejto firmy (výroba, dizajn, funkcia) a dotazníkové šetrenie so spotrebiteľmi na získanie ich názorov a preferencií na obal ako spôsob marketingovej komunikácie. Podľa získaných informácii sú sformulované návrhy pre firmu Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a. s. vyplývajúce z prieskumu.
Klíčová slova:spotrebiteľ, kupujúci, balenie, hĺbkový rozhovor, dotazníkové šetrenie, obal, design

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..