Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Fenomén komunikace při prodeji vína v cestovním ruchu
Autor: Bc. Michaela Plundráková
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Bc. Ondřej Melichar, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Fenomén komunikace při prodeji vína v cestovním ruchu
Abstrakt:Plundráková, M., Fenomén komunikace při prodeji vína v cestovním ruchu. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019. Bakalářská práce se zabývá definováním fenoménu komunikace při prodeji vína v cestovním ruchu. První část práce je věnována teorii, kde jsou vysvětleny pojmy související s danou problematikou. V praktické části práce, která navazuje na teoretickou část, jsou nejprve představeny vybrané vinařské podniky – Vinařství Sed-láček Kurdějov a Vinný sklípek-galerie, s.r.o. Dále je provedena analýza současného stavu ve vybraných podnicích, představena osobnost prodejce vína a rovněž je analyzován komunikační mix a zpracována SWOT analýza. Na závěr jsou vyhodnoceny ekonomické výsledky prodeje vína v roce 2016 a navržena doporučení za účelem zkvalitnění komunikačního mixu.
Klíčová slova:Komunikace, komunikační mix, osobnost prodejce, prodej vína, vinařský podnik, vinný sklípek

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..