Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Efektivnost transformace masné suroviny na vyráběné uzenářské výrobky
Autor: Bc. Petr Vážan
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Michal Koutník, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Efektivnost transformace masné suroviny na vyráběné uzenářské výrobky
Abstrakt:Vážan, P. Efektivnost transformace masné suroviny na vyráběné uzenářské vý-robky. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení efektivnosti transformace masné suroviny na hotové uzenářské výrobky. V teoretické části práce představuji chov hospodářských zvířat a masnou výrobu. V úvodu praktické části práce popisuji podnikatelskou činnost podnikatele Chýly. Dále se zabývám výpočtem nákupní ceny živých zvířat, efektivností zpracování masné suroviny a komparací masné výroby v měsíci prosinci v letech 2015 a 2016. V závěru práce jsou stanovena doporučení pro odstranění nedostatků, kterých jsem si při zpracování práce všiml.
Klíčová slova:maso, uzenářský výrobek, cena, efektivnost, transformace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..