Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identification number: 1707
University e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
Contracted Worker - Deans Office of the Faculty of Business and Economics (FBE)

Contacts     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The efficiency of the transformation of the raw meat material into the processed sausage products
Written by (author): Bc. Petr Vážan
Department: Department of Marketing and Trade (FBE)
Thesis supervisor: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Opponent:Ing. Michal Koutník, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Efektivnost transformace masné suroviny na vyráběné uzenářské výrobky
Summary:Vážan, P. Efektivnost transformace masné suroviny na vyráběné uzenářské vý-robky. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018. Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení efektivnosti transformace masné suroviny na hotové uzenářské výrobky. V teoretické části práce představuji chov hospodářských zvířat a masnou výrobu. V úvodu praktické části práce popisuji podnikatelskou činnost podnikatele Chýly. Dále se zabývám výpočtem nákupní ceny živých zvířat, efektivností zpracování masné suroviny a komparací masné výroby v měsíci prosinci v letech 2015 a 2016. V závěru práce jsou stanovena doporučení pro odstranění nedostatků, kterých jsem si při zpracování práce všiml.
Key words:maso, uzenářský výrobek, cena, efektivnost, transformace

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..