Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Marketingová podpora prodeje v B2B vztazích
Autor: Ing. Jiří Plhal
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Jiří Hejčík, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Marketingová podpora prodeje v B2B vztazích
Abstrakt:Plhal, J. Marketingová podpora prodeje v B2B vztazích. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017 Diplomová práce zkoumá marketingové cenové nástroje, používané podnikatelem prodávajícím manipulační techniku. V literární rešerši jsou určeny odlišnosti B2B trhu oproti běžnému B2C trhu. Zkoumány jsou také marketingové nástroje v tomto prostředí. Pozornost je věno-vána základním tvorbám cen a řízení platebního styku. V praktické části jsou vyhodnoceny prodejní ceny prodávaných produktů. Dalšími vypočtenými ukazateli jsou obchodní přirážka, provozní náklady a jejich přiřazení ke skupinám produktů a také zůstatek pro podnikatele. Další částí je zhodnocení používaných marketingových cenových nástrojů, zejména slev. Ná-sledné posouzení těchto slev ve vztahu k tržbám. Další částí práce je posouzení platebních vztahů s dodavateli a odběrateli. Posledním krokem je uvedení poznat-ků a doporučení pro podnikatele.
Klíčová slova:Manipulační technika, Podpora prodeje, Platební styk, Ceny, B2B, Obchodní přirážka, Marketingové cenové nástroje

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..