Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identification number: 1707
University e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
Contracted Worker - Deans Office of the Faculty of Business and Economics (FBE)

Contacts     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The position of the water management company in disctrict of Břeclav
Written by (author): Ing. Petra Němečková
Department: Department of Marketing and Trade (FBE)
Thesis supervisor: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Opponent:Ing. Michal Koutník, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Postavení vodohospodářské společnosti v okrese Břeclav
Summary:Zásobování obyvatel pitnou vodou zajišťují výhradně společnosti v monopolním postavení. Mnozí se mylně domnívají, že zásobování obyvatel pitnou vodou a odvádění vody odpadní zajišťuje pouze jediná, vodohospodářská společnost. V každém okrese může existovat jedna nebo více vodohospodářských společností. V okrese Břeclav se nachází jedna vodohospodářská společnost, která zajišťuje zásobování vodou tří území: Břeclavi, Hustopečí a Mikulova. Vodohospodářské společnosti představují územní monopol. Z tohoto důvodu podléhají kontrole cenotvorným orgánům. V případě vodohospodářské společnosti, to je příslušný finanční úřad. Předkládaná diplomová práce ukázala, že dochází ke snižování spotřeby vody a současně k růstu ceny za odebranou vodu, aby vodohospodářská společnost vytvářela dostatečný zisk pro úhradu provozních nákladů a investiční činnosti.
Key words:kalkulace, přiměřený zisk, pitná voda, monopol, odpadní voda, vodárenství, cena, regulace cen

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..