Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Ekonomická efektivnost firmy poskytující služby pro slévárenství
Autor: Ing. Barbora Krňávková
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Petr Kratochvíl
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ekonomická efektivnost firmy poskytující služby pro slévárenství
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá hodnocením ekonomické efektivnosti firmy Merctech, s. r. o. poskytující služby ve slévárenství za období 2011 až 2013. První část bakalářské práce se zabývá použitými metodami a teorií, kde je popsána problematika ekonomické efektivnosti, služeb, konkurence, podnikání, marketingového prostředí a finanční analýzy. Druhá část práce obsahuje charakteristiku podniku a slévárenství, vymezuje obchodní vztahy, konkurenční a marketingové prostředí. Většina práce je věnována hodnocení ekonomické efektivnosti podniku prostřednictvím metod finanční analýzy. Na základě výsledků analýzy jsou uvedeny komentáře a návrhy na zlepšení finanční situace.
Klíčová slova:Ekonomická efektivnost, Horizontální analýza, Finanční analýza, Konkurence, Vertikální analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..