Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Obalové materiály pro výrobky potravinářského průmyslu
Autor: Bc. Zbyněk Obenrauch
Pracoviště: Oddělení expertního inženýrství (ICV)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Martina Morávková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Obalové materiály pro výrobky potravinářského průmyslu
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá obalovými materiály pro výrobky potravinářského průmyslu. V teoretické části jsou definovány skupiny spotřebitelských a přepravních obalů. Dále je zmíněna legislativa a vyjmenovány druhy obalových materiálů, jejich vlastnosti a následné možnosti použití. V praktické části bylo provedeno dotazníkové šetření, týkající se zjištění obliby používaných materiálů a velikosti balení. Dále byl popsán průběh recyklace vytříděných obalů v městě Brně a na vybraném potravinářském výrobku přiblíženy změny a přínosy pro spotřebitelské balení. Na závěr byla navržena příslušná marketingová opatření.
Klíčová slova:obal, skupiny obalů, obalový materiál, marketingový mix, recyklace vytříděných obalů, marketingové opatření, spotřebitelské balení

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..