Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Postavení společnosti AB na konkurenčním trhu
Autor: Ing. Lenka Krejčí
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:doc. Ing. Vlastimil Chrást, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Postavení společnosti AB na konkurenčním trhu
Abstrakt:Diplomová práce pojednává o postavení společnosti AB, a. s., na konkurenčním trhu s elektrotechnickými výrobky. Teoretická část práce je věnována definici základních pojmů, souvisejících s konkurencí a obchodní činností. Praktická část práce se zabývá postavením společnosti AB, a. s., na českém trhu s elektrotechnickými výrobky v komparaci s největšími konkurenty a posouzením konkurenceschopnosti podniku. Současně je poukázáno na strategie společnosti, uplatňované při obchodní činnosti vůči svým odběratelům a dodavatelům. Jedním z výstupů praktické části práce jsou výsledky průzkumu spokojenosti odběratelů společnosti. V závěru jsou navržena opatření pro zlepšení konkurenčního postavení společnosti AB, a. s., na trhu.
Právní doložka:Tato práce není veřejná, obsahuje citlivá data o společnosti AB. Důvodem nezveřejnění je menší počet podniků v oboru a tudíž lehce dohledatelná skutečnost, o jaký podnik se jedná.
Klíčová slova:faktory konkurenceschopnosti, postavení na konkurenčním trhu, konkurence, elektrotechnická výroba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..