Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ekonomická výkonnost prodejních ploch v maloobchodě
Autor: Ing. Jakub Čapek
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Michal Koutník, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Ekonomická výkonnost prodejních ploch v maloobchodě
Abstrakt:Tématem předkládané diplomové práce je zhodnocení ekonomické výkonnosti prodejních ploch v posuzovaném maloobchodě. Na základě zjištěných informací posoudit současný stav výkonnosti prodejny a s přihlédnutím k ekonomickým výsledkům navrhnout možné řešení prodejní plochy. Teoretická část přibližuje význam obchodu, jeho historii a funkce. Dále je definována ekonomická výkonnost a metodické přístupy k jejímu hodnocení, maloobchod, v práci je vymezen obchodní sortiment a dispoziční řešení prodejny. Pro aplikační část práce byly sestaveny sortimentní skupiny obchodního zboží a zpracována prognóza vývoje tržeb, hrubého zisku a četnosti odběrů zboží pro rok 2011.
Klíčová slova:Maloobchod, Ekonomická výkonnost, Sortiment, Prodejna, Dispoziční řešení prodejny

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..