Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Prodejní úspěšnost vybraných druhů pekařských směsí
Autor: Ing. Romana Pecková
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Eva Nováková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Prodejní úspěšnost vybraných druhů pekařských směsí
Abstrakt:Diplomová práce "Prodejní úspěšnost vybraných druhů pekařských směsí" ve své první části přibližuje jednotlivé druhy obilovin, konverzi obilného zrna na mouku a obchodní sortiment pekařských výrobků, které se z jednotlivých mouk vyrábějí. Druhá část práce je zaměřena na praktickou analýzu pekařských směsí vyráběných společností Ireks Enzyma s.r.o., kde na jednotlivých grafech je popisován životní cyklus jednotlivých druhů. Třetí část navazuje na druhou část, v níž je přiblížen jeden z významných odběratelů společnosti Ireks Enzyma s.r.o., Penam a.s. V této části je popsáno množství odběrů pekařských směsí v letech 2007-2009.
Klíčová slova:obilní výrobky, životní cyklus výrobku, pekařské výrobky, pekařské směsi, obilka

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..