Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Konkurenceschopnost podniku v zakázkové výrobě nábytku
Autor: Ing. Jitka Mrhačová
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Michal Koutník, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Konkurenceschopnost podniku v zakázkové výrobě nábytku
Abstrakt:Diplomová práce Konkurenceschopnost podniku v zakázkové výrobě nábytku vymezuje konkurenty a konkurenční prostředí podnikatele vyrábějícího zakázkový nábytek v konkurenčním prostředí ostatních podnikatelských subjektů. Definuje podnikatele vyrábějícího zakázkový nábytek, jeho výrobní sortiment, materiály a obchodní podmínky. Diplomová práce také analyzuje finanční situaci podniku pomocí finančních ukazatelů. Zjišťuje nástroje marketingové komunikace, které podnik využívá ke zviditelnění podniku a zlepšení jeho dobrého jména. Dále zjišťuje názory zákazníků pomocí marketingového průzkumu, především se zaměřuje na hodnocení designu, ceny, kvality apod. Všechny zjištěné příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky jsou sestaveny do SWOT analýzy a ze zjištěných poznatků následně pak vyvozeny patřičné závěry.
Klíčová slova:konkurenceschopnost, finanční analýza, marketingový průzkum, konkurence, zakázkový nábytek, marketingová komunikace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..