Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Obchodní bilance České republiky s osobními automobily
Autor: Bc. Gabriela Kucielová
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Michal Koutník, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Obchodní bilance České republiky s osobními automobily
Abstrakt:Základem bakalářské práce je vymezení jednotlivých druhů osobních automobilů, přiblížení jejich charakteristických znaků, jako nezbytného předpokladu k výpočtu obchodní bilance a obratu České republiky. Obchodní bilance a obrat je počítán u nových a ojetých osobních automobilů zatříděných podle kombinované nomenklatury 87032210, 87032290 během časového období 2006 až 2009. Zjištěné výsledky ukázaly, že za všechny roky dosáhla Česká republika kladné celkové obchodní bilance se státy EU a záporné hodnoty se státy mimo EU. Do států Evropské unie se vyváží od 98 % až 99 % osobních automobilů. Dovoz se pohyboval od 66 % až 81 %. Nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky je Německo, na jehož trh bylo v roce 2006 vyvezeno 40 410 nových automobilů a v roce 2009 se zvýšil na 122 550. Největší podíl na dovozu nových automobilů měla Francie a to v roce 2006 se dovezlo 9 977 automobilů a o tři roky později 7 352. Ze zemí mimo EU bylo nejvíce dovezeno a zároveň vyvezeno na trh Turecka. Práce současně predikuje dovoz a vývoz nových osobních automobilů v roce 2010. Podle vzorce Tt=bo+b1 t se v roce 2010 předpokládá, že bude importováno v prvním pololetí 19 139 a ve druhém 19 663 nových automobilů a exportováno bude v prvním pololetí 74 211 a ve druhém pololetí 79 833 nových osobních automobilů.
Klíčová slova:export, obrat, třídění osobních automobilů, Zahraniční obchod, import, obchodní bilance, predikce, osobní automobil

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..