Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Prodejní úspěšnost výrobků pivovaru Černá Hora
Autor: Bc. Petra Výšková
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Bc. Ing. Marta Pisarská
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Prodejní úspěšnost výrobků pivovaru Černá Hora
Abstrakt:Bakalářská práce přibližuje prodejní úspěšnost výrobků Pivovaru Černá Hora a. s. za roky 2006 -- 2008. Posuzuje prodejní úspěšnost výrobků pivovaru s využitím marketingových nástrojů podpory prodeje v B2B vztazích. Seznamuje se surovinami na výrobu piva a technologickými postupy ve výrobě piva. V literární rešerši je popsáno marketingové prostředí, marketingové nástroje a podstata výzkumu trhu. V praktické části je zpracována analýza výsledků pro-dejnosti piva zejména v mikroregionu Černá Hora. Současně jsou uvedeny vý-sledky dotazníkového šetření jako podpůrné metody zpracovaného problému.
Klíčová slova:Pivo, marketing, výzkum trhu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..