Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Marketingové aktivity managerů v distribučních podnicích s měřící technikou
Autor: Bc. Lenka Kalvodová
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Lucie Zapletalová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Marketingové aktivity managerů v distribučních podnicích s měřící technikou
Abstrakt:V bakalářské práci jsou popsány marketingové aktivity manažerů nutné pro správné fungování podniku. Problematika je dělena na literární rešerši a aplikační část. V literární rešerši jsou přiblíženy některé pojmy jako je marketing, marketingový mix a také CRM systém. Aplikační část je zaměřena na zpracování řešené problematiky v obchodní firmě specializované na obchod, výrobu a služby v oblasti měřicí techniky. Dále jsou zde popsány aktivity firmy a jejich manažerů, vymezení trhu, konkurence, volba vhodných marketingových nástrojů využívaných firmou a jejich analýza, včetně postupu při uvedení nového produktu na trh.
Klíčová slova:marketing, vymezení trhu, aktivity manažerů

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..