Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Význam cenin v obchodním styku
Autor: Bc. Ing. Elen Číková
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Význam cenin v obchodním styku
Abstrakt:Bakalářská práce je zaměřena na význam cenin a jejich použití v obchodním styku v jednotlivých sférách národního hospodářství. V teoretické části je zpracována charakteristika cenin, jejich význam a rozdělení podle účelového hlediska s uvedením citací zpracovaných z publikací a právních norem. Jsou uvedeny právní předpisy vztahující se k řešené problematice. Je ukázán význam poštovních známek, kolkových známek, stravenek, dálničních kuponů, jízdenek městské hromadné dopravy, karet na čerpání pohonných hmot, telefonních karet a kontrolních pásek používaných na lihoviny a tabákové nálepky. Praktická část rozvádí řešenou problematiku. Obsahuje údaje o placení poštovními známkami a kolkovými známkami. Na příkladu obchodní sítě Brněnka jsou uvedeny důvody pro placení stravenkami. Současně je zpracována problematika dálničních kuponů. Z Dopravního podniku města Brna je vyzvednut význam jízdenek a kuponů používaných jako potvrzení o platnosti časových jízdenek. Společnost Benzina, s.r.o., nabízí čerpání pohonných hmot formou jednorázových plastových platebních karet s vyznačenou nominální hodnotou - Grand karta Benzina.
Klíčová slova:kolkové známky, poštovní známky, telefonní karty, Grand karta Benzina, kontrolní pásky na lihoviny, tabákové nálepky, ceniny, stravenky, dálniční kupony, jízdenky městské hromadné dopravy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..