Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Postavení obchodního zástupce na trhu s rychloobrátkovým zbožím
Autor: Bc. Michal Panovský
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent:Ing. Ladislav Stejskal, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Postavení obchodního zástupce na trhu s rychloobrátkovým zbožím
Abstrakt:Bakalářská práce s názvem "Postavení obchodního zástupce na trhu s rychloobrátkovým zbožím" se zabývá problematikou obchodního zástupce (OZ) na trhu v České republice. Cílem práce je seznámení se s činností OZ na trhu, jeho vztahem k firmě a dále s činnostmi firmy směrem k OZ. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje obecný výklad o obchodu, o náplni práce OZ a činnosti firmy. V praktické části se blíže seznámíme s významnou obchodní společností, která působí na trhu s rychloobrátkovým zbožím v kategorii hygienických potřeb. Je zde popsána činnost OZ v praxi, náklady spojené s jeho prací, podpora prodeje, tvorba cen a promoakcí.
Klíčová slova:systém prodeje, výnosy, hodnocení, obchodní zástupce, motivace, systém odměňování, marketingový MIX, náklady

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..