Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identifikační číslo: 1707
Univerzitní e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Děkanát PEF (PEF)

Kontakty     Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Nástroje podpory prodeje v obchodních vztazích
Autor: Ing. Radmila Presová, Ph.D.
Pracoviště: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Oponent 1:doc. Ing. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Vojtěch Koráb, MBA, Dr.
Oponent 3:prof. Ing. Dušan Šimo, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Nástroje podpory prodeje v obchodních vztazích
Abstrakt:Tato disertační práce se věnuje obchodním vztahům mezi podnikatelskými subjekty (B2B), především pekařskými podniky a obchodními řetězci při navazování a rozšiřování obchodní spolupráce. Vyzvedává význam potravinářských vertikál, hodnotové řetězce a distribuční cesty, po nichž se uskutečňuje pohyb potravinářského zboží. Marketingové nástroje podpory prodeje vycházejí z obecného pojetí podpory, jako jakékoliv formy, pomocí, kterou jeden subjekt poskytuje subjektu druhému na předem stanovený účel. Práce seznamuje s cenou, jako významným a intenzivním faktorem marketingového mixu. U pekařských výrobků zkoumá, jak spolu s extenzivním faktorem, množstvím prodaného zboží, ovlivňuje tvorbu hrubého zisku, rozhodujícího ekonomického, agregátního podnikového ukazatele. Definuje životní cyklus pekařských produktů, atraktivnost produktů i nasávací oblast. Podrobně charakterizuje propagaci, kterou blíže přibližuje na přístupu akciové společnosti Penam, jako dominantním pekařským podnikem v České republice. Ke splnění cíle byl použit parametrický, neparametrický a semi-parametrický přístup k definování křížových efektů. Přínosy pro teorii a praxi řešené problematiky jsou shrnuty v závěru práce.
Klíčová slova:distribuční kanály, pekařské výrobky, cena, podpora prodeje, potraviny, potravinářský průmysl

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek oponenta J. JelínekPosudek oponenta V. KorábPosudek oponenta D. Šimo

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc..