Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
Identification number: 1707
University e-mail: tvrdon [at] node.mendelu.cz
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)
Contracted Worker - Deans Office of the Faculty of Business and Economics (FBE)

Contacts     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Ábelová
Využitie marketingových nástrojov pri zvyšovaní predajnosti chovateľských potrieb Zooprodukt, s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Adamková
Zahraniční obchod firmy Ekofiltr,s.r.o
May 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Bašta
Prodejnost sortimentu suchého zboží v shopu čerpací stanice pohoných hmot
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Beníčková
Význam Priessnitzových lázní pro cestovní ruch
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbara Bielokostolská
Obal ako spôsob marketingovej komunikácie
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Bláhová
Využítí marketingových nástrojů podpory prodeje ve specializovaném obchodě
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Bodeček
Podnikání v maloobchodě ve spádové oblasti Bučovic
January 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Bodeček
Postavení obchodních řetězců v soutěžním prostředí maloobchodu ČR
January 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Boučková
Ekonomické možnosti využití turisticky zajímavých objektů mikroregionu Oslavany-Ivančice
May 2017Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Brabec
Leasing jako předmět podnikání
April 2004Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Brožová
Obchod se skotem na zahraničních trzích
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Buťák
Dopad výsledků obchodní bilance mezinárodního obchodu na příjmovou stránku státního rozpočtu ČR
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Čapek
Ekonomická výkonnost prodejních ploch v maloobchodě
January 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Čapek
Synergický efekt marketingových aktivit ve specializovaném zdravotnickém zařízení
January 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Renáta Čepová
Konkurenceschopnost prodejen Brněnky s obchodním sortimentem zeleniny
May 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Čermáková
Výkonnost nákladní dopravy dopravního podniku Prados s.r.o
January 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Červená
Hodnocení úspěšnosti španělských MSP v internacionalizačním procesu ve vybraném odvětví
May 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Červinka
Celní hodnota zboží při importu
May 2006Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Elen Číková
Význam cenin v obchodním styku
January 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Diatková
Postavení vesnického maloobchodu Znojemska v příhraničním mikroregionu s Rakouskem
May 2008Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Diatková
Strategie nákupní činnosti velkoobchodu specializovaného na bytovou keramiku
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Dobešová
Konkurenceschopnost podniků v zemědělské prvovýrobě
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Dokoupilová
Komparace exportu zemědělských komodit České republiky se zeměmi Evropské unie
June 2006Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Jiří Doležal
Zahraniční obchod s osivem hordeum sativum s Ukrajinskou republikou
May 2008Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Přemysl Doležal
Analýza obchodu kávy pražené s kofeinem
May 2004Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Dvořáková
Efektivnost reklamy ve specializovaném zařízení služeb
May 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Eimová
Význam maloobchodních značek pro stimulaci prodeje zboží
April 2003Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Fiala
Alternativní způsoby prodeje softwaru v Evropské Unii
May 2007Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Fiala
Obchodní význam účásti živnostníka na veletrzích a výstavách
May 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Michal Grepl
Faktory ovlivňující úspěšnost prodeje doplňků stravy
May 2008Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Grepl
Faktory ovlivňující úspěšnost prodeje doplňků stravy
May 2008Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Greplová
Obchodní činnost mlékařského odbytového družstva Morava
May 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Gwiltová
Developerská činnost na úseku bytové výstavby
May 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Halík
Zemědělský marketing Agrodružstva Jevišovice
May 2009Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adéla Hanyšová
Ekonomické přínosy lázeňského cestovního ruchu pro město Janské Lázně
May 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Hegerová
Návrh strategie vstupu na zahraniční trhy
May 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Hana Hilgertová
Využití platebních a zajišťovacích instrumentů v zahraničním platebním styku
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Hlbocká
Marketingové aspekty špecializovanej činnosti živnostenského podnikania
May 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Holečková
Systémové vymezení faktorů ovlivňujících hospodářský výsledek podniku
April 2003Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Holubová
Efektivnost využití dopravních prostředků při zásobování velkoobchodů v ČR výrobky Mlékárny Polná
May 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Hrdá
Obchodní význam balených čerstvých produktů, ovoce a zeleniny
May 2009Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Hrozová
Ekonomická efektivnost variant prodeje mléka
May 2016Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Hudcová
Marketingové nástroje podpory prodeje u potravinářských výrobků
May 2009Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Jadrníček
Marketingové dopady do ceny pekařských výrobků při používání zdravotně nezávadných maziv
January 2009Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bohdana Janotová
Komparace dovozních a maloobchodních cen raných brambor
January 2006Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bohdana Janotová
Zahraniční obchod s komoditou brambory
January 2004Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Jirová
Marketingová strategie cestovní kanceláře
May 2014Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Juríčková
Využitie kúpeľných kapacít Trenčianske Teplice
May 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Kalvodová
Marketingové aktivity managerů v distribučních podnicích s měřící technikou
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marta Kalvodová
Konkurenceschopnost pekařských podniků v brněnském regionu
May 2009Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marta Kalvodová
Využití celní statistiky v zahraničním obchodě s pekařskými produkty
May 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Olga Karásková
Ovlivnění kožedělného průmyslu České republiky, trendy globalizace
July 2005Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Kauerová
Průzkum názorů na prodejnách potravin hypermarketů Globus a Carrefour
May 2003Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Iveta Klimešová
Činnost Agrární komory Jihomoravského kraje
January 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lada Kloboučníková
Obchodní činnost podniku specializovaného na výrobu krmných směsí
January 2010Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Rudolf Klofáč
Platební styk v maloobchodě
June 2003Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Knoblochová
Marketingový přístup k zavedení nového výrobku na trh
July 2004Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Kolbabová
Obchodní vztahy velkoobchodu s metrovým textilem
May 2010Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Kolková
Přínosy veletrhu REGIONTOUR
May 2015Displaying the final thesis
60.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jana Kollariková
Hodnocení prodejní úspěšnosti softwarových produktů ve vybraném podniku
May 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Alena Kolmačková
Efektivnost využití automobilových dopravních prostředků záchranné služby ve vymezené oblasti Jihomoravského kraje
May 2016Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Kopčáková
Analýza zahraničního obchodu České republiky s kořením
July 2004Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jitka Korbelová
Ekonomické efekty z recyklovaných materiálů v podniku Svitap s.r.o.
January 2009Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kořínek
Alternativní způsoby prodeje mléka
January 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kořínek
Poskytování komplexních služeb v oblasti prodeje zemědělské techniky
May 2008Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Věra Koudelková
Zhodnocení přínosu reklamy na prodejnost vybraných druhů potravin
May 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Koutník, Ph.D.
Marketingové chování teplárenské společnosti v regulovaném odvětví energetiky
August 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Kovařík, DiS.
Využití platebních karet v maloobchodu
April 2005Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Kovářová
Rozvoj podnikání ve zlínském kraji
January 2004Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Kovářová
Služby poskytované zemědělským podnikem Jasno, spol. s r.o.
May 2006Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Kozubík
Platební kázeň mezi obchodním podnikem a podniky v zemědělské prvovýrobě
May 2019Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Kramář
Marketingový plán firmy Nosreti, a. s.
August 2005Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Kramář
Návrh strategického plánu v dopravním podniku
May 2008Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Krátká
Analýza produkce sladařského a pivovarnického průmyslu
April 2003Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Krejčí
Postavení společnosti AB na konkurenčním trhu
May 2012Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Krňávková
Ekonomická efektivnost firmy poskytující služby pro slévárenství
May 2015Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Krupová
Možnosti podnikání v maloobchodě ve spádové oblasti Rožnova pod Radhoštěm
January 2012Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Kucielová
Obchodní bilance České republiky s osobními automobily
May 2010Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Kudláčková
Význam velkoobchodu Brněnka pro zásobování maloobchodní sítě
May 2012Displaying the final thesis
80.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ivana Langerová
Zahraniční obchod s kávou
May 2008Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Langrová
Přínosy maloobchodního prodeje zboží z prodejen zemědělských prvovýrobců
January 2011Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marie Leisserová
Efektivnost specializovaného zařízení v odvětví sociálních služeb
May 2015Displaying the final thesis
83.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Anh Le Thi Quynh
Obchodní vztahy firmy Moravia Vitis, s.r.o.
January 2012Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Lojková
Ekonomické přínosy marketingové strategie specializovaného podniku služeb
May 2017Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Maciejkowová
Problémy nákupu a prodeje rostlinných zemědělských komodit
May 2006Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alice Malá
Marketingový informační systém odbytového družstva
April 2003Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Malý
Modifikace kupního chování po vstupu hypermarketů na český trh
April 2004Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Martinková
Konkurenceschopnost živnosti specializované na obrábění kovů
May 2010Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Martinková
Faktory ovlivňující přidanou hodnotu výrobků společnosti MKS Tradec, s.r.o.
May 2011Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Masaryková
Efektivnost vnitrozemských barterových obchodů
May 2004Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Matysíková
Význam národní značky Klasa
May 2008Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Petr Misák, Ph.D.
Vymezování spádových oblastí v obchodě
August 2006Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radka Mlezivová
Využití možností agrárního podnikání na zahraničních trzích Rumunska
May 2009Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ludmila Molišová
Výnosnost prodeje potravinářského zboží privátních značek obchodního řetězce
May 2018Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Mrhačová
Konkurenceschopnost podniku v zakázkové výrobě nábytku
May 2010Displaying the final thesis
96.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Helena Mužíková
Využívání informací Plodinové burzy Brno v obchodním styku s odběrateli
January 2017Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Myšková, DiS.
Obchodní činnost zaměřená na prodej sladkovodních ryb
December 2013Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Nádeníček
Postavení Mlecoopu, družstva, na trhu s mlékem v České republice
April 2003Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Naňáková
Ekonomické prínosy z cestovného ruchu pre trenčiansky región
May 2014Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marta Náplavová
Využití barterových obchodů v toku peněžní hotovosti podniku zemědělské prvovýroby
May 2013Displaying the final thesis
101.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marta Náplavová
Využití marketingové komunikace při prodeji zemědělské techniky
May 2015Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Němečková
Postavení vodohospodářské společnosti v okrese Břeclav
May 2015Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Němečková
Rizika podnikání v cestovním ruchu
May 2013Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Nevřivová
Vliv slevových portálů na zákazníka v oblasti cestovního ruchu
May 2017Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Nováček
Retrospektiva kolektivního investování v České republice
April 2004Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Novotná
Konkurence vybraných obchodních značek sportovního zboží na trzích jižní a severní Moravy
May 2013Displaying the final thesis
107.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Veronika Novotná
Zadejte název práce
January 2007Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zbyněk Obenrauch
Obalové materiály pro výrobky potravinářského průmyslu
May 2014Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Olšaníková
Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro město Slavkov u Brna
May 2018Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Panovský
Postavení obchodního zástupce na trhu s rychloobrátkovým zbožím
January 2009Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Pätoprstá
Efektivnost reklamy v maloobchodě
May 2016Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Terezie Pavelková
Obchodní sortiment funkčních potravin na bázi obilovin
August 2005Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Terezie Pavelková
Právní podstata značení potravin v České republice
December 2007Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Pavlasová
Systém rychlého varování pro zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin v Evropské unii
May 2008Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Pavlíčková
Faktory ovlivňující prodej uzenářských výrobků
May 2018Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eliška Pavlíčková
Životní cyklus masných výrobků
May 2016Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Pavlíčková
Eliminace obchodních rizik při realizaci stavební zakázky
April 2004Displaying the final thesis
118.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Pecková
Prodejní úspěšnost vybraných druhů pekařských směsí
May 2010Displaying the final thesis
119.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Pechová
Přínosy historických objektů pro Třebíč
January 2005Displaying the final thesis
120.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Aleš Peprný, Ph.D.
Internacionalizace malých a středních podniků v České republice
April 2009Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Pernicová
Prodejní úspěšnost v soutěži oceněných regionálních potravin Jihomoravského kraje
May 2018Displaying the final thesis
122.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. David Pipal
Obchodování s Lotyšskou republikou
January 2005Displaying the final thesis
123.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Bc. Ing. Marta Pisarská
Přínosy obchodního využití produktů dřevozpracujícího průmyslu
August 2011Displaying the final thesis
124.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Plánka
Zadejte název práce
May 2007Displaying the final thesis
125.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Zuzana Plešingerová
Nákupní chování a specifika trhu zemědělské techniky.
June 2011Displaying the final thesis
126.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Plhal
Marketingová podpora prodeje v B2B vztazích
May 2016Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Plundráková
Fenomén komunikace při prodeji vína v cestovním ruchu
May 2018Displaying the final thesis
128.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karel Pospíchal
Prodej vybraných druhů mléčných výrobků
May 2004Displaying the final thesis
129.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ilona Pospíšilová
Obchodní úspěšnost malosériové oděvní výroby
May 2006Displaying the final thesis
130.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiřina Pošvařová
Podnikatelský záměr pro ubytovací zařízení
July 2004Displaying the final thesis
131.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radmila Presová, Ph.D.
Analýza účinnosti podnikového majetku
July 2004Displaying the final thesis
132.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Radmila Presová, Ph.D.
Nástroje podpory prodeje v obchodních vztazích
April 2009Displaying the final thesis
133.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Procházková, Ph.D.
Ambulantní prodej Family Frost
May 2005Displaying the final thesis
134.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lenka Procházková, Ph.D.
Klíčové faktory úspěchu malých a středních podniků na tuzemském trhu
December 2015Displaying the final thesis
135.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Režná
Postavení cukrovaru Vrbátky, a.s. v konkurenčním prostředí
May 2010Displaying the final thesis
136.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Riedl
Podmínky úspěšného prodeje nástrojů používaných v masném průmyslu
December 2004Displaying the final thesis
137.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milada Řezáčová
Průzkum názorů na produkty ekologického zemědělství
January 2006Displaying the final thesis
138.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Seifert
Zadejte název práce
May 2006Displaying the final thesis
139.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Schovancová
Analýza zahraničního obchodu České republiky s květinami
April 2005Displaying the final thesis
140.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Schovancová
Podnikatelský záměr květinářské prodejny
May 2003Displaying the final thesis
141.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Brigita Síčová
Dopad globalizace na obchodování s vybranými komoditami
May 2006Displaying the final thesis
142.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Skopalová
Analýza výsledků mlékárenského odvětví v ČR
December 2007Displaying the final thesis
143.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renata Skopalová
Význam funkčních potravin pro výživu obyvatel
August 2005Displaying the final thesis
144.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdeňka Staňková
Obchodní činnost zemědělské akciové společnosti Roživa, Kašnice
May 2008Displaying the final thesis
145.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeňka Staňková
Postavení pekařského podniku v konkurenčním prostředí mikroregionu Klobouky u Brna
May 2010Displaying the final thesis
146.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Strýčková
Využití dřevní hmoty v dřevařském průmyslu
June 2005Displaying the final thesis
147.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Suchánková
Návrh projektu pro category management balených sýrů
January 2005Displaying the final thesis
148.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Suchánková
Význam category managementu pro balené sýry
June 2007Displaying the final thesis
149.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Surma
Využití SWOT analýzy pro hodnocení dodavatelů
May 2006Displaying the final thesis
150.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Šílová
Marketingová strategie restauračního zařízení Bohéma pro zlepšení ekonomických výsledků
May 2014Displaying the final thesis
151.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Šimková
Marketingové nástroje podpory prodeje vybraného sortimentu průmyslových výrobků
January 2010Displaying the final thesis
152.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Šindelář
Obchodní závazkové vztahy firmy FEVA, s.r.o.
April 2004Displaying the final thesis
153.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Škorpilová
Zahraniční obchod s vybranými textiliemi
January 2010Displaying the final thesis
154.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Šlemrová
Obchodní úspěšnost zásobování léčivy v městě Brně
May 2012Displaying the final thesis
155.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petr Šmahel
Finanční vztahy strojírenského podniku ke státnímu rozpočtu České republiky a Evropské unie
May 2020Displaying the final thesis
156.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tamara Šrámková
Obchodování se sklářskými výrobky na zahraničních trzích
May 2016Displaying the final thesis
157.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Renata Švábová
Příčiny úpadku cestovních kanceláří a jejich dopad na českou klientelu
May 2013Displaying the final thesis
158.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimíra Švendová
Výběr obalu pro novou výrobkovou řadu
January 2006Displaying the final thesis
159.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimíra Švendová
Využití marketingových nástrojů podpory prodeje v a. s. Linea Nivnice
January 2010Displaying the final thesis
160.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miroslav Tomek
Podstata obchodu s realitami
May 2006Displaying the final thesis
161.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Nikola Tošovská
Ochrana trhu v ČR před importem zdravotně závadných potravin
May 2018Displaying the final thesis
162.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Huong Tran Thi Thu
Zahraniční obchod mezi Vietnamskou socialistickou republikou a Českou republikou s jedlými mořskými živočichy a ostatními vodními produkty
January 2009Displaying the final thesis
163.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Tulková
Historicky významné kulturní památky pro cestovní ruch v městě Brně
May 2019Displaying the final thesis
164.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Tvrdoňová
Cestovní ruch Uhersko-Hradišťského regionu
May 2016Displaying the final thesis
165.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Unzeitigová
Postavení spotřebitele na trhu potravin
May 2008Displaying the final thesis
166.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lubor Válek
Obchodně závazkové vztahy se zahraničním partnerem
May 2005Displaying the final thesis
167.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marie Valkovičová
Finanční vztahy mezi Ministerstvem zemědělství ČR a zemědělskými podniky
May 2018Displaying the final thesis
168.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Vážan
Efektivnost transformace masné suroviny na vyráběné uzenářské výrobky
January 2018Displaying the final thesis
169.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Vejrostová
Efektivnost financování regionálních projektů infrastruktury z Evropských strukturálních fondů
May 2016Displaying the final thesis
170.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Vejrostová
Možnosti podnikání v maloobchodě v Nedvědici
May 2014Displaying the final thesis
171.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Veverková
Marketing prodeje zemědělské techniky
May 2015Displaying the final thesis
172.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislava Viktorinová
Význam vnějšího marketingového prostředí pro autoservis
May 2006Displaying the final thesis
173.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Vitekerová
Perspektiva vývoje obchodních vztahů mezi Českou republikou a Tuniskem
May 2014Displaying the final thesis
174.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslava Vlková
Aspekty obchodování s farmaceutickými produkty
April 2003Displaying the final thesis
175.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Vltavský
Analýza materiálového toku kaolinu ve firmě Karlovarský porcelán, a.s. Karlovy Vary
January 2007Displaying the final thesis
176.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Vodáková
Analýza odbytových organizací a jejich postavení v marketingových cestách
April 2003Displaying the final thesis
177.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Adolf Vraspír
Analýza přepravy potravinářských produktů
January 2006Displaying the final thesis
178.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tibor Vybíhal
Platební kázeň mezi podniky sekundární sféry národního hospodářství
December 2018Displaying the final thesis
179.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Výšková
Prodejní úspěšnost výrobků pivovaru Černá Hora
May 2010Displaying the final thesis
180.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Wollmuthová
Podnikatelský záměr pekařství a cukrářství
April 2003Displaying the final thesis
181.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Zavadilová
Úspěšnost prodeje masných výrobků v obchodním řetězci ENAPO
May 2018Displaying the final thesis
182.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Závišek
Ekonomická efektivnost inovace masných produktů
May 2016Displaying the final thesis
183.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Zelinková
Platební vztahy mezi subjekty zdravotního pojištění
May 2012Displaying the final thesis
184.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Zemánková
Ekonomické využití výstavních ploch Veletrhů Brno
May 2015Displaying the final thesis
185.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Věra Zmeková
Marketingová strategie prodeje traktorů Zetor na tuzemském trhu
May 2015Displaying the final thesis
186.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdeňka Zronková
Využití směnek v obchodních transakcích
April 2003Displaying the final thesis
187.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Žák
Perspektivy elektronického obchodování
June 2003Displaying the final thesis
188.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Andrea Živělová
Možnosti propagace regionálních potravin v podnikatelském prostředí Jižní Moravy
May 2012Displaying the final thesis
189.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Andrea Živělová
Obchod s cukrem v rámci Evropské unie
January 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress