Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Šárka Stojarová, Ph.D.
Identification number: 1706
 
Assistant Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)
 
External Teacher - Faculty of AgriSciences (MENDELU)

Contacts
     
     
     
Further information
     
Conferences     

Further information

The following information is the responsibility of the user himself/herself.

Pokud je možné (v souladu s Vyhláškou a Vaším oborem a specializací) Vás přijmout na další časové období - objednejte se na konzultační hodinu (v době uveřejněné v UIS) nejlépe s vytištěným Záměrem. Výběr ze zájemců (týká se jen těch, kteří odpovídají odbornosti garantované ústavem) bude proveden dle příslušné vyhlášky.