Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Šárka Stojarová, Ph.D.
Identification number: 1706
 
Assistant Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)
 

Contacts
     
Lesson     Publications          Conferences
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of result
Year
Details
1.
Faktory kvality destinace z pohledu poskytovatelů služeb
Stojarová, Šárka -- Ryglová, Kateřina -- Rašovská, Ida -- Králiková, Andrea
Faktory kvality destinace z pohledu poskytovatelů služeb. Acta academica karviniensia. 2017. v. 17, no. 3, p. 70--82. ISSN 1212-415X. URL: http://aak.cms.opf.slu.cz/pdf/2017/3/Stojarova_Ryglova_Rasovska_Kralikova.pdf
article in a professional periodical
2017
Details
2.
Perceiving destination quality on the level of the organization/tourism service provider
Ryglová, Kateřina -- Rašovská, Ida -- Králiková, Andrea -- Stojarová, Šárka -- Šácha, Jakub
Perceiving destination quality on the level of the organization/tourism service provider. In Global and national business theories and practice: bridging the past with the future: Conference readings book proceedings. Bingley: EuroMed Press, 2017, p. 2312--2316. ISBN 978-9963-711-56-7.
article in proceedings
2017
Details
3.
Významnost faktorů kvality pro návštěvníky v lázeňské destinaci
Stojarová, Šárka -- Fišerová, Radka
Významnost faktorů kvality pro návštěvníky v lázeňské destinaci. Studia turistica. 2017. v. 8, no. 2, p. 25--35. ISSN 1804-252X.
article in a professional periodical
2017
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.