Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Identification number: 1702
University e-mail: jana.stavkova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Marketing and Trade (FBE)

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
     
Curriculum vitae
     
Bodies
     
     

Limit to:
year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
Type
Official rolesSince
Until
1
 Analýza spotřebních výdajů a jejich predikceIGAgarant01/01/200912/31/2009
2
 Analýza spotřebních výdajů a jejich predikce
J. StávkováIGA
supervisor
05/06/2009
3
 Anaylysis of importance of market organizations, their functions and legal position on the market with agrarian products and identification of relations among centers and commodity exchange
J. Stávková
NAZV
supervisor
06/01/2001
06/30/2003
4
 Creation of the new subject Brand and account managementM. SoučekFRVŠnavrhovatel03/01/200912/31/2009
5
 Czech Economy in the Process of Integration and Globalisation, and Development of Agricultural Sector and the Sector of Services under the New Conditions of Integrated European Market
B. Minařík
VZ
--
01/01/2005
12/31/2011
6
      03 Developement of relationships in the business sphere as connected with changes in the life style of purchasing behaviour of the Czech population and in the business enviroment in the course of processes of integration and globalization
TS VZ
supervisor
01/01/200512/31/2011
7            03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelských subjektů se zákazníky na základě soudobých marketingových koncepcí a informačních technologiíA. MotyčkaeTS VZ
--
01/01/200512/31/2011
8
M. Šorm
Akt eTS VZ
thema group garantee01/01/2005
12/31/2011
9 Changes in consumer behavoir on market with food, with focus on bakery productsJ. TurčínkováIGA
garant
09/14/2004
12/16/2004
10
 Inovace předmětu Marketing I
FRVŠ
Garant03/15/2009
11
 Inovation of Marketing research
FRVŠ
řešitel01/15/200712/31/2007
12
 Konvergence a divergence ve spotřebním chování - dopad na mezinárodní strategie a globální marketingovou komunikaci
IGA
garant
01/01/2009
13
 Marketing research of consumer behaviour in free time sector
IGAgarant
01/01/2005
12/31/2005
14
GAČR
coo-proposer
01/01/200801/01/2009
15
 Modern Approach to Consumption's Expenses Processing Based on Artificial Intelligence and Statistical Methods
J. ŽižkaGAČR
Spoluřešitel
01/01/2010
16
J. StávkováFRVŠ
supervisor
01/01/2010
12/31/2010
17 Výuková laboratoř aplikovaných marketingových a statistických disciplínJ. Stávková
FRVŠ
supervisor
02/01/2013
18
 Změny chování obchodní sféry vyvolané transformací ekonomiky a novými spotřebitelskými trendy
GAČR
supervisor
01/01/2004

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excludednot defended
rejected