Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Kvalita zveřejňovaných informací v závěrkách společností sestavených v souladu s IAS/IFRS vzhledem k relevanci informací pro rozhodování uživatelů
Autor: Ing. Barbora Poskočilová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Jitka Kočířová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Kvalita zveřejňovaných informací v závěrkách společností sestavených v souladu s IAS/IFRS vzhledem k relevanci informací pro rozhodování uživatelů
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá analýzou rozsahu a relevance zveřejňovaných informací v příloze k účetní závěrce sestavené podle IAS/IFRS. Práce se dělí na dvě části. V první části je uveden literární přehled, který vymezuje problematiku zveřejňovaných infromací. Jsou zde popsány hlavní oblasti, které tvoří tzv. disclosure overload problém a jeho vize řešení z pohledu finančních organizací a akademické obce. Ve druhé části je kvantifikován rozsah zveřejňování informací ve finančních výkazech českých a německých společností pomocí neváženého indexu zveřejnění. Dále je provedeno dotazníkové šetření mezi externími uživateli účetních závěrek, na jehož základě je sestaven a vyhodnocen modifikovaný vážený index zveřejnění.
Kľúčové slová:index zveřejnění, IAS/IFRS, mezinárodní standardy účetního výkaznictví, disclosure overload problém, účetní závěrka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..