Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Potenciální dopady aplikace IFRS 16
Autor: Ing. Eva Koláčková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. et Ing. Gabriela Burianová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Potenciální dopady aplikace IFRS 16
Abstrakt:Koláčková, E. Potencionální dopady aplikace IFRS 16. Diplomová práce. Brno. Mendlova univerzita v Brně, 2019. Diplomová práce se zabývá způsoby vykazování leasingu dle metodiky mezinárodního standardu IAS 17 a dle metodiky nového mezinárodního standardu IFRS 16. Práce poukazuje na dopady, které tento nový mezinárodní standard přinese a jakým způsobem může ovlivnit finanční výkazy (rozvahu, výkaz zisků a ztrát) účetní jednotky. V diplomové práci jsou také vyhodnoceny změny vybraných finančních ukazatelů u pěti vybraných společností, které z těchto finančních výkazů vychází, a to především ukazatelé zadluženosti, rentability a aktivity.
Kľúčové slová:IAS 17, IFRS 16, operativní leasingu, finanční leasing, finanční ukazatele

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..