Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Dopady vykazování odložené daně v konkrétních subjektech vykazujících v souladu s IFRS v zemích lišících se vazbou mezi účetnictvím a daňovými pravidly
Autor: Ing. Eva Mikušová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Miluše Korbelová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Dopady vykazování odložené daně v konkrétních subjektech vykazujících v souladu s IFRS v zemích lišících se vazbou mezi účetnictvím a daňovými pravidly
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na posouzení vlivu odložené daně v účetních výkazech v rámci dvou odlišných systémů. Práce vychází z údajů výročních zpráv vybraných společností z odvětví chemického průmyslu, zdrojem pro teoretickou část práce jsou hlavně příslušné účetní předpisy. Významnost odložené daně je posuzována mezi zeměmi Německo, Velká Británie a Spojené státy americké. Práce se také věnuje struktuře titulů vedoucích k odložené dani a jejich změně v průběhu let. V poslední části práce je zkoumána významnost odložené daně na vybrané ukazatele finanční analýzy.
Kľúčové slová:mezinárodní standardy účetního výkaznictví, významnost, odložená daň, ukazatele finanční analýzy, dočasné rozdíly

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..