Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Uplatnění metod pro detekci metod kreativního účetnictví ve vybraných podnikatelských subjektech
Autor: Ing. Martina Buličková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Lenka Sekaninová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Uplatnění metod pro detekci metod kreativního účetnictví ve vybraných podnikatelských subjektech
Abstrakt:Práce se zabývá specifikací motivů, které podněcují vedení účetních jednotek k uplatnění metod kreativního účetnictví a aplikací modelů sloužících k jeho možné detekci v podmínkách české účetní legislativy. Modely, CFEBT a model Beneishe a jeho M-skóre, jsou aplikovány na vybrané podnikatelské subjekty a je posouzena jejich vhodnost. Ke specifikaci motivů je použito dotazníkové šetření zaměřené především na účetní. Z dotazníkového průzkumu vyplývá, že nejdůležitějším motivem pro účetní jednotku je kritérium ziskovosti a také výše zdanění a jiných plateb. Iniciátory kreativního účetnictví nejčastěji bývá vedení a management účetní jednotky.
Kľúčové slová:manipulace účetních výkazů, model CFEBT, model Benesih M-skóre, dotazníkový průzkum, kreativní účetníctví

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..