Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Odpisová politika ve vybrané účetní jednotce
Autor: Bc. Alice Sušňová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Jiří Bajza
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Odpisová politika ve vybrané účetní jednotce
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá účetními odpisy dlouhodobého hmotného majetku. Teoretická část popisuje dlouhodobý hmotný majetek a obzvláště aplikaci vhodných metod pro vyjádření jeho opotřebení. Práce je zaměřena zejména na účetní odpisování majetku. Praktická část práce je věnována aplikaci vhodných metod ve vybrané účetní jednotce, kde je analyzován odpisový plán na skupině vybraných typických zástupců dlouhodobého majetku. Na nich jsou aplikovány různé metody odpisů včetně metod známých z vyspělých účetních systémů, jako je IFRS. Na vzorku vybraného majetku jsou brány v potaz faktory, které mají vliv na jeho opotřebení a životnost, a to v závislosti na povaze a způsobu využití odpisovaného aktiva. Práce vyúsťuje ve formulaci doporučení pro optimalizaci odpisového plánu tak, aby věrně a poctivě zobrazovaly v účetnictví skutečný úbytek užitečnosti odpisovaných aktiv.
Kľúčové slová:Dlouhodobý hmotný majetek, Účetní odpisy, Opotřebení, Odpisová skupina, IFRS, Věrné a poctivé zobrazení

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..