Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Účetní a daňová problematika společenství vlastníků bytových jednotek
Autor: Bc. Kristýna Kalusová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Andrea Votavová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Účetní a daňová problematika společenství vlastníků bytových jednotek
Abstrakt:Kalusová K. Účetní a daňová problematika společenství vlastníků bytových jednotek. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně 2017. Bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou společenství vlastníků bytových jednotek. V teoretické části je na základě odborné literatury definováno základní právní vymezení společenství vlastníků a účetní a daňová problematika těchto subjektů. Vlastní práce se zabývá vybranými účetními a daňovými problémy, které se ve společenství vlastníků nejčastěji vyskytují. Řeší také přizpůsobení stanov novému občanskému zákoníku, které společenství musela podstoupit. Závěrem jsou definována vhodná doporučení pro společenství, jak by se s vybranými problémy měla vypořádat.
Kľúčové slová:společenství vlastníků jednotek, daně, stanovy, specifika, nový občanský zákoník, přizpůsobení, účetnicví

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..