Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zobrazení nejistoty spojené s leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce
Autor: Ing. Romana Kokrdová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Blanka Procházková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Zobrazení nejistoty spojené s leasingovými smlouvami ve finančním výkaznictví nájemce
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá novelizací standardu IAS 17 - Leasing, který je výsledkem jednání Rady pro mezinárodní účetní standardy a Rady pro standardy finančního účetnictví. V této práci je primárně věnována pozornost problematice na straně nájemce, přičemž jsou zde řešeny situace, kdy smlouva v sobě obsahuje prvek nejistoty v podobě možnosti uplatnění opce na prodloužení nebo podmíněného nájemného. První část je věnována teoretickému základu zkoumané problematiky. Jsou zde popsány hlavní pravidla a základní terminologie vycházející ze současné úpravy standardu IAS 17. V druhé části je přiblížena historie projektu Leasing a jsou zde vysvětleny nově navrhované metodické postupy. V třetí části jsou aplikovány výše uvedené teoretické poznatky a je zde popsán dopad nové metodiky na rozvahové a výsledkové hodnoty.
Kľúčové slová:Leasing, IAS/IFRS, finanční výkazy, nájemce, aktivum, závazek, právo užívání

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..