Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Individuální podnikatel z účetního a daňového hlediska
Autor: Bc. Tereza Indrová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Monika Hodinková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Individuální podnikatel z účetního a daňového hlediska
Abstrakt:Tato bakalářská práce s názvem Individuální podnikatel z účetního a daňového hlediska se zabývá dvěma nejčastějšími formami výkaznictví u individuálního podnikatele, daňovou evidencí a účetnictvím. Cílem práce je výběr vhodného způsobu evidence pro vybranou fyzickou osobu. V první části jsou vysvětleny základní pojmy, dále je popsána forma vedení daňové evidence a účetnictví a v závěru teoretické části jsou popsány konkrétní rozdíly mezi těmito dvěma formami výkaznictví. V praktické části je řešen souhrnný příklad individuálního podnikatele. U každé formy výkaznictví je spočítán základ daně a je posouzeno, která forma výkaznictví je pro podnikatele výhodnější.
Kľúčové slová:individuální podnikatel, účetní jednotka, daňová evidence, účetnictví

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..