Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Finančná analýza obce ako nástroj efektívneho finančného riadenia
Autor: Ing. Lucia Korduliaková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Anna Balážová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Finančná analýza obce ako nástroj efektívneho finančného riadenia
Abstrakt:Korduliaková, L., Finančná analýza obce ako nástroj efektívneho finančného riadenia. Bakalárska práca. Brno: Mendelova univerzita v Brne, 2015. Bakalárska práca sa zaoberá zostavením finančnej analýzy v podmienkach územnej samosprávy. Teoretická časť práce pozostáva z vymedzenia účtovného a finančného systému obce, predovšetkým účtovných a finančných výkazov nevyhnutných pre zostavenie finančnej analýzy. Následne sú v práci charakterizované pomerové ukazovatele upravené na podmienky obce. Praktická časť práce sa za-oberá posúdením výkonnosti vybranej obce Slovenskej republiky -- obce Staškov na základe prevedenia finančnej analýzy, ktorá prechádza jednotlivými chronologicky usporiadanými etapami. Pozornosť je taktiež sústredená na zostavenie pyramídového modelu ako kauzálnej analýzy skúmajúcej vplyvy jednotlivých ukazovateľov na finančnú situáciu obce.
Kľúčové slová:súvaha, výkaz ziskov a strát, rozpočet, finančný systém, záverečný účet, finančná analýza, finančné ukazovatele, pyramídový model, územná samospráva, účtovný systém

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..