Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Finanční dopady aplikace koncepce převodu práva užívání u leasingových smluv
Autor: Ing. David Ostrý
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Martin Heger
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Finanční dopady aplikace koncepce převodu práva užívání u leasingových smluv
Abstrakt:Diplomová práce se věnuje oblasti vykazování leasingových smluv dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a Všeobecně uznávaných účetních zásad (US GAAP) z pohledu nájemce. První část této práce je věnována obecným informacím o leasingu. Je zde definována podstata leasingu, jeho klasifikace, výhody a nevýhody využití jako jednoho z možných způsobů financování a nastíněn postup vykazování dle české úpravy účetnictví. V další části práce je nastíněn postup vykazování leasingových smluv dle současné metodiky IFRS a uvedeny rozdíly ve vykazování podle US GAAP. Další text se zabývá společným projektem organizací IASB a FASB odpovědných za tvorbu mezinárodních standardů, který je zaměřen na vytvoření nového účetního standardu pro vykazování leasingových smluv. Opět tato část klade důraz na vykazování na straně nájemce. V praktické části je využito předešlých teoretických poznatků a na praktických příkladech jsou uvedeny postupy a následky stávajícího a potenciálně nového způsobu vykazování leasingových transakcí především na vybrané ukazatele finanční analýzy.
Kľúčové slová:Operativní leasing, Pronajímatel, Nájemce, Mezinárodní účetní standardy, Finanční leasing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..