Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Konsolidácia účtovnej závierky vo verejnej správe Slovenskej republiky
Autor: Bc. Veronika Rybníčková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Jana Kocifajová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Konsolidácia účtovnej závierky vo verejnej správe Slovenskej republiky
Abstrakt:Rybníčková, V., Konsolidácia účtovnej závierky vo verejnej správe Slovenskej republiky, bakalárska práca. Vedúci práce Ing. Patrik Svoboda Ph.D.. Mendelova univerzita v Brne, 2014. Táto práca sa zaoberá problematikou konsolidácie účtovnej závierky vo verejnej správe Slovenskej republiky. Je v nej popísaná právna úprava konsolidácie, jej potreba vo verejnom sektore a tiež metódy konsolidácie, vysvetlené na konkrétnych príkladoch. Práca pozostáva zo samotného procesu konsolidácie a následného zostavenia konsolidácie účtovnej závierky obce Sverepec za rok 2013 vrátane všetkých potrebných výkazov.
Kľúčové slová:právna úprava konsolidácie, materská účtovná jednotka, konsolidácia účtovnej závierky, metódy konsolidácie, verejná správa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..