Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identification number: 1698
University e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

     Lesson     
     
     
Curriculum vitae     
Bodies
     
     
Supervised theses
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Selected aspects of the economy of professional hockey clubs in the Czech Republic
Written by (author):
Department:
Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Vybrané aspekty hospodaření profesionálních hokejových klubů v České republice
Summary:Diplomová práce se zabývá hospodařením profesionálních hokejových klubů v České republice. Práce se skládá ze dvou částí: v teoretické části je uvedena problematika nehmotných aktiv dle českých účetních předpisů a dle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS), jelikož nehmotná aktiva (především hráčské smlouvy) jsou důležitá pro chod sportovních klubů. V praktické části je využito vybraných metod finanční a korelační analýzy pro hodnocení jednotlivých klubů z finančně ekonomického hlediska a pro zjištění případného vztahu mezi ekonomickou krizí a vývojem hospodaření klubů. V práci je návrh řešení této problematiky s aplikací IAS/IFRS.
Key words:
Lední hokej, Sportovní klub, nehmotná aktiva, korelační analýza, Hráčská práva, IAS 38 Nehmotná aktiva, finanční analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..