Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikační číslo: 1698
Univerzitní e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výuka
     
     
          
     
     
Vedené práce
     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Vybrané aspekty hospodaření profesionálních hokejových klubů v České republice
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Vybrané aspekty hospodaření profesionálních hokejových klubů v České republice
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá hospodařením profesionálních hokejových klubů v České republice. Práce se skládá ze dvou částí: v teoretické části je uvedena problematika nehmotných aktiv dle českých účetních předpisů a dle mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS), jelikož nehmotná aktiva (především hráčské smlouvy) jsou důležitá pro chod sportovních klubů. V praktické části je využito vybraných metod finanční a korelační analýzy pro hodnocení jednotlivých klubů z finančně ekonomického hlediska a pro zjištění případného vztahu mezi ekonomickou krizí a vývojem hospodaření klubů. V práci je návrh řešení této problematiky s aplikací IAS/IFRS.
Klíčová slova:Lední hokej, Sportovní klub, nehmotná aktiva, korelační analýza, Hráčská práva, IAS 38 Nehmotná aktiva, finanční analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..