Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Specifika vykazování zemědělské výroby
Autor: Ing. Jana Lipenská
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Marie Kapitolová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Specifika vykazování zemědělské výroby
Abstrakt:Tato práce se zabývá specifiky účtování, vykazování a oceňování zemědělské výroby. V první části práce je analyzována legislativní úprava účetnictví v České republice a poté určitá specifika zemědělské výroby a postupy účtování,oceňování a vykazování, které jsou obecně na základě české legislativní úpravy uplatňovány. Následuje deskripce relevantních částí Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, které mají vztah ke zpracovávané problematice, spolu s procesem harmonizace v EU, protože je to dnes stále velmi aktuální téma. V druhé polovině práce jsou z údajů získaných od firmy Letohradská zemědělská společnost a.s. ukázány rozdíly ve vykazovaní vybraných transakcí živočišné výroby dle české úpravy a IFRS a dále analyzovány dopady potenciálního ocenění aktiv živočišné výroby ve fair value na finanční situaci podniku.
Kľúčové slová:fair value, vykazování, účetní jednotka, Česká právní úprava, Mezinárodní účetní standardy, oceňování

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..