Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Aplikace IFRS pro SME ve vybrané účetní jednotce
Autor: Ing. Radana Novotná
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Pavel Knecht
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Aplikace IFRS pro SME ve vybrané účetní jednotce
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá transformací účetních výkazů sestavených dle české účetní úpravy na podobu výkazů, která je v souladu s IFRS pro SME. V literární rešerši je vymezena charakteristika malých a středních podniků a zaobírá se harmonizací účetnictví, především Mezinárodními standardy účetního výkaznictví pro SME. Zde jsou rozebrány předpisy daného standardu a zachyceny odlišnosti oproti české účetní legislativy. V praktické části je na základě provedené analýzy položek účetní závěrky z pojetí IFRS pro SME vyčíslen a posouzen dopad transformace na finanční pozici a výkonnost analyzovaného subjektu. Hlavní pozornost je soustředěna na korekci dlouhodobého majetku a finančního leasingu.
Kľúčové slová:malé a střední podniky, dlouhodobý majetek, harmonizace, IFRS pro SME, finanční leasing, transformace

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..