Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Projevy zásady opatrnosti ve vybraných systémech finančního výkaznictví
Autor: Ing. Jitka Stejskalová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Lucie Bartůňková, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Projevy zásady opatrnosti ve vybraných systémech finančního výkaznictví
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá zachycováním projevů zásady opatrnosti dle české právní úpravy a dle IFRS a dále pak dopady tohoto rozdílného vykazování. Literární rešerše vymezí jednotlivé projevy a hlavně jejich dopady na účetnictví. Bude zde také popsán způsob jejich zachycení a to jak z hlediska českých účetních standardů, tak i z hlediska IFRS. V praktické části pak bude tato problematika demonstrována na příkladu konkrétní firmy. Závěrem budou oba způsoby vykazování srovnány, budou definovány jejich hlavní rozdíly a vyčísleny dopady.
Kľúčové slová:mezinárodní účetní standardy, IFRS, zásada opatrnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..