Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Oceňování a vykazování zemědělských aktiv dle české právní úpravy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS
Autor: Ing. Jana Hladká
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Lenka Křížová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Oceňování a vykazování zemědělských aktiv dle české právní úpravy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS
Abstrakt:Diplomová práce se zabývá oceňováním a vykazováním aktiv dle české právní úpravy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část zahrnuje proces harmonizace účetnictví v rámci Evropské unie a stručný nástin historie mezinárodních účetních standardů spolu s popisem struktury mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). V teoretické části je také popsána česká právní úprava účetnictví zastoupená zákonem o účetnictví, Zákonem o daních z příjmů, Zákonem o rezervách, Obchodním zákoníkem spolu s popisem základních principů vedení účetnictví. Dále je v práci uveden způsob oceňování aktiv, jak dle koncepčního rámce, tak i dle české právní úpravy. V teoretické části lze také nalézt specifika účtování v zemědělství, jak dle české právní úpravy, tak i dle IAS, a to zejména se zaměřením na IAS 41 Zemědělství. Praktická část je věnována komparaci oceňování zemědělských aktiv dle české právní úpravy a dle IAS 41 Zemědělství. Jsou zde zahrnuty příklady oceňování biologických aktiv a zemědělské produkce. V rámci české úpravy je zde použita metoda oceňování vlastními náklady, kdežto v oblasti IAS bylo využito oceňování prostřednictvím aktivního trhu (komoditní burzy). V případě neexistence aktivního trhu, bylo pro určení reálné hodnoty využito způsobu stanovení dle poslední dosažené tržní ceny transakce.
Kľúčové slová:zemědělská aktiva, Mezinárodní účetní standardy, oceňování

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..