Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vybrané účetní a daňové problémy cestovní kanceláře
Autor: Bc. Kateřina Hájková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Alice Matoušková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Vybrané účetní a daňové problémy cestovní kanceláře
Abstrakt:Hájková, K. Vybrané účetní a daňové problémy cestovní kanceláře. Bakalářská práce. Brno: MENDELU v Brně, 2012. Tato bakalářská práce se zabývá daňovou a účetní problematikou cestovní kan-celáře. Zaměřuje se na specifika dlouhodobého majetku, kursových rozdílů, směnárenské činnosti a kalkulaci zájezdu. V teoretické části jsou popsány základní pojmy cestovního ruchu, daň z přidané hodnoty u služeb cestovního ruchu, dlouhodobý majetek a jeho charakteristiky a účtování o kursových rozdílech. V praktické části je sledován majetek konkrétní cestovní kanceláře, dále směná-renská činnost a problematika stanovení směnného kursu měny a na závěr vy-tvořena kalkulace zájezdu do Řecka. Součástí je návrh vnitropodnikových směr-nic.
Kľúčové slová:Kalkulaze zájezdu, Dlouhodobý majetek, Směnárenská činnost, Vnitropodnikové směrnice cestovní kanceláře

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..