Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Aplikace metodických postupů vykazování IFRS pro SME na vybranou českou účetní jednotku
Autor: Ing. Veronika Mičková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Aplikace metodických postupů vykazování IFRS pro SME na vybranou českou účetní jednotku
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá tvorbou, obsahem a aplikací Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS pro SME). V teoretické části je vysvětlen význam malých a středních podniků a důvod vzniku IFRS pro SME. Dále je popsán vývoj harmonizace mezinárodních standardů účetního výkaznictví, tvorba IFRS pro SME a jejich srovnání s českou účetní legislativou. Praktická část se zabývá konverzí vybraných položek účetní závěrky českého podniku dle IFRS pro SME. Následně je zhodnocen vliv změny na výsledek hospodaření a stav rozvahových položek.
Kľúčové slová:IFRS pro SME, malé a střední podniky, mezinárodní standardy účetního výkaznictví, zachycování výnosů

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúceho

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..