Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výběr vhodné metody ocenění podniku
Autor: Ing. Petra Soliková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Milan Houser
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Výběr vhodné metody ocenění podniku
Abstrakt:Předmětem této diplomové práce je "Výběr vhodné metody ocenění podniku". Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou analyzovány základní metody oceňování, jako je výnosová, majetková a tržní metoda. Tyto metody jsou dále rozděleny a podrobněji analyzovány. V praktické části je pomocí stanovených kritérií vybrána vhodná metoda ocenění a provedena obecná charakteristika podniku, strategická a finanční analýza a analýza a prognóza generátorů hodnoty. Na základě tohoto je pak stanovena samotná hodnota podniku Biocel Paskov a.s. pomocí vybrané metody diskontovaných peněžních toků (DCF) a metody ekonomické přidané hodnoty (EVA) k 1. 1. 2010.
Kľúčové slová:oceňování podniku, metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA), strategická analýza, metoda diskontovaných peněžních toků (DCF), finanční analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..