Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identification number: 1698
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

Contacts
     
Lesson
     
Projects     
     
Curriculum vitae
     
     
     Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Derivatives in the selected entity.
Written by (author): Ing. Kristýna Martykánová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Deriváty ve vybrané účetní jednotce
Summary:
Tato diplomová práce se zabývá tématem finančních derivátů. Je rozdělena na dvě hlavní části. První část je teoretická a druhá praktická. V teoretické části je vysvětleno, co je derivát, jaké druhy derivátů máme, jak se oceňují a účtují. V praktické části je pak návrh využití derivátů pro společnost, která se zabývá prodejem šperků a hodinek. Vzhledem k tomu, že je toto téma velmi rozsáhlé, soustřeďuji se na přání podniku a v praktické části je pak uveden návrh mož-nosti investování do měnových a úrokových forwardů a opcí.
Key words:futures, Deriváty, forward, swap, opce, účtování derivátů, měnový forward, měnová opce, úroková opce, úrokový forward

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..