Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Účetní a daňové aspekty výběru vhodné formy podnikání
Autor: Ing. Lucie Rozprýmová
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Ing. Lenka Doležalová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Účetní a daňové aspekty výběru vhodné formy podnikání
Abstrakt:Diplomová práce pojednává o účetních a daňových aspektech výběru vhodné formy podnikání. Dosažené hospodářské výsledky vybraného podnikatelského subjektu jsou mimo jiné zatíženy daní z příjmu fyzických a právnických osob podle nejčastěji používaných právních forem v České republice, tedy fyzické osoby v podobě osoby samostatně výdělečně činné a společnosti s ručením omezeným. Na základě platných daňových zákonů je vyčíslen celkový čistý příjem jednotlivých forem, je znázorněn dopad daňové reformy roku 2008 a u fyzické osoby navíc uvedeny možnosti volby optimálních výdajů (skutečných nebo procentem z příjmů). Účetně jsou řešeny možnosti změny formy podnikání včetně kalkulace nákladů transformace. Na základě zvolených kritérií (zatížení osoby daňovými a jinými odvody, náklady transformace a jiná finanční a nefinanční kritéria) a s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj podnikání je doporučeno při zkoumané struktuře příjmů a výdajů zůstat u stávající formy podnikání, tedy fyzické osoby.
Kľúčové slová:formy podnikání, náklady transformace, čistý příjem

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..