Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identifikačné číslo: 1698
Univerzitný e-mail: patrik.svoboda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav účetnictví a daní (PEF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Životopis     
Orgány     Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Komparace české právní úpravy účetnictví a IAS/IFRS v oblasti leasingu
Autor: Ing. Anna Julínková
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Oponent:Dr. Ing. Jana Gláserová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Komparace české právní úpravy účetnictví a IAS/IFRS v oblasti leasingu
Abstrakt:Tato diplomová práce se zabývá problematikou leasingu z hlediska české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V teoretické části práce je rozebrána problematika leasingu, jak finančního, tak operativního z pohledu české účetní legislativy a z pohledu IFRS. Na závěr teoretické práce bylo provedeno obecné srovnání těchto dvou účetních systémů. Praktická část práce je zaměřena na účetní zachycení leasingu z pohledu nájemce na konkrétních leasingových smlouvách. V závěru práce je provedeno porovnání výsledků obou účetních úprav, jak z hlediska dopadu na výsledek hospodaření, tak z hlediska dopadu na bilanční sumu.
Kľúčové slová:česká právní úprava účetnictví, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, operativní leasing, komparace, finanční leasing

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..