Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Identification number: 1698
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Accounting and Taxes (FBE)

     
     
Projects               
Bodies     Further information
     
Supervised theses
     Conferences
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Comparison of the Czech Accounting Legislation and IAS/IFRS in Respect to Leasing
Written by (author):
Ing. Anna Julínková
Department:
Department of Accounting and Taxes (FBE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Opponent:Dr. Ing. Jana Gláserová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Komparace české právní úpravy účetnictví a IAS/IFRS v oblasti leasingu
Summary:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou leasingu z hlediska české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V teoretické části práce je rozebrána problematika leasingu, jak finančního, tak operativního z pohledu české účetní legislativy a z pohledu IFRS. Na závěr teoretické práce bylo provedeno obecné srovnání těchto dvou účetních systémů. Praktická část práce je zaměřena na účetní zachycení leasingu z pohledu nájemce na konkrétních leasingových smlouvách. V závěru práce je provedeno porovnání výsledků obou účetních úprav, jak z hlediska dopadu na výsledek hospodaření, tak z hlediska dopadu na bilanční sumu.
Key words:česká právní úprava účetnictví, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví, operativní leasing, komparace, finanční leasing

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D..